Connexxion vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij als Connexxion gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacystatement. Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Daarnaast is Connexxion gebonden aan de gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-Chipkaart door OV bedrijven gedragscode welke is vastgesteld door OV bedrijven en gedeponeerd door het KNV. De gedragscode bevat regels die ondermeer bepalen dat persoonsgegevens van klanten op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.

Meer informatie over privacy, klik hier